نفقه

مجموعه نیازهای متعارف زن که متناسب با وضعیت زندگی قبل از ازدواجش بوده را نفقه میگویند ، از قبیل پوشاک و مسکن ، اسباب و اثاثیه منزل ، هزینه های خورد و خوراک و بهداشت و موارد این چنینی …… ترک انفاق حسب مورد میتواند بیشتر بخوانید…

خلع ید

پیش می آید که شخصی مالی غیر منقول را تصرف کند ، در این موارد مالک میتواند درخواست خلع ید بدهد و مال غیر منقول خود را پس بگیرد . مشکلات این چنینی خود را به ما بسپارید مجموعه ما با کادری از بهترین وکلا بیشتر بخوانید…

حضانت

در حقوق به اقتدار قانونی شخص برای نگهداری و تربیت فرزند ، حق حضانت گفته میشود . واژه ی نگهداری ، ناظر به تامین نیازهای جسمانی همچون تهیه ی خوراک و پوشاک و تربیت ناظر به تامین نیازهای اخلاقی و روحی همچون محبت کردن و تعلیم بیشتر بخوانید…

فروش مال غیر

بعضاً اتفاق می افتد افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط که برای ایشان محیا شده است مال دیگران را به فروش میرسانند که این مبحث در قوانین کیفری تحت نام فروش مال غیر و در قوانین مدنی تحت عنوان معامله فضولی تحت تعقیب و بیشتر بخوانید…