آیا کلاهبرداری با کلاشی متفاوت است ؟

دانستی مهم در مورد این دو پدیده اینست که کلاهبرداری و کلاشی دو جرم متفاوت هستند . در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی ، تحصیل وجوه ، اموال یا اسناد هست و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که بیشتر بخوانید…

چک و مفهوم حقوقی و کیفری بودن آن

در یک تعریف ساده چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر ، از حساب بانکی خود پول برداشت کند . چک عمده ترین اسناد تجاری معمول بوده بیشتر بخوانید…

مهریه و اشتباهات رایج در مورد آن

مهریه را میتوان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد چون در صورت جدایی زن و مرد ، زن متحمل خسارت بیشتری میشود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد بیشتر بخوانید…

طلاق و انواع آن

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که طرفین بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند . این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است . نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق می باشد طلاق بیشتر بخوانید…