دعاوی خانواده

دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی کنونی کشورمان می باشد و با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و نیز با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده رخ داده به موجب قانون اخیر الذکر مثل تغییر در ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه ، تغییرات صورت گرفته در خصوص بحث حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه ، اطلاع و آگاهی از قواعد و احکام مذکور برای پیش برد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق ، لازم و ضروری است . حتما اشخاص غیر متخصص ، از دانش کافی برای طرح این دعاوی یا دفاع در برابر آن برخوردار نیستند و این جهالت می تواند سبب بروز خسارات جبران ناپذیری شود . لذا در تمامی دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کارکشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری است و در صورت عدم امکان به کار گرفتن از چنین وکیلی مشاوره با وی بسیار سودمند و مفید خواهد بود .