نفقه

مجموعه نیازهای متعارف زن که متناسب با وضعیت زندگی قبل از ازدواجش بوده را نفقه میگویند ، از قبیل پوشاک و مسکن ، اسباب و اثاثیه منزل ، هزینه های خورد و خوراک و بهداشت و موارد این چنینی …… ترک انفاق حسب مورد میتواند بیشتر بخوانید…

خلع ید

پیش می آید که شخصی مالی غیر منقول را تصرف کند ، در این موارد مالک میتواند درخواست خلع ید بدهد و مال غیر منقول خود را پس بگیرد . مشکلات این چنینی خود را به ما بسپارید مجموعه ما با کادری از بهترین وکلا بیشتر بخوانید…