حضانت

در حقوق به اقتدار قانونی شخص برای نگهداری و تربیت فرزند ، حق حضانت گفته میشود . واژه ی نگهداری ، ناظر به تامین نیازهای جسمانی همچون تهیه ی خوراک و پوشاک و تربیت ناظر به تامین نیازهای اخلاقی و روحی همچون محبت کردن و تعلیم بیشتر بخوانید…

فروش مال غیر

بعضاً اتفاق می افتد افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط که برای ایشان محیا شده است مال دیگران را به فروش میرسانند که این مبحث در قوانین کیفری تحت نام فروش مال غیر و در قوانین مدنی تحت عنوان معامله فضولی تحت تعقیب و بیشتر بخوانید…

آیا کلاهبرداری با کلاشی متفاوت است ؟

دانستی مهم در مورد این دو پدیده اینست که کلاهبرداری و کلاشی دو جرم متفاوت هستند . در هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی ، تحصیل وجوه ، اموال یا اسناد هست و از این لحاظ وجه اشتراک دارند ولی تفاوت در این است که بیشتر بخوانید…

چک و مفهوم حقوقی و کیفری بودن آن

در یک تعریف ساده چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر ، از حساب بانکی خود پول برداشت کند . چک عمده ترین اسناد تجاری معمول بوده بیشتر بخوانید…