وکالت تخصصی

گروه وکلای عدلیه مفتخر است با بهره گیری از وکلای مجرب آقا و خانم موارد حقوقی را در قالب دپارتمان های حقوقی و به شکل تخصصی انجام دهد . مشاوره و وکالت در پرونده های بانکی ، پرونده های ملکی و شهرداری و جرایم امور پزشکی تنها بخشی از فعالیت های تخصصی گروه وکلای عدلیه میباشد .