دعاوی حقوقی و کیفری

وکالت در دعاوی حقوقی از جمله دعاوی ملکی از جمله  خلع ید ، سرقفلی ، تصرف عدوانی ، دعاوی موجر و مستاجر و ….. وکالت در امور حسبی مانند  انحصار ورثه ، وصیت ، مهر و موم ترکه و …. وکالت در دعاوی ثبتی از جمله الزام به انتقال سند ، الزام به تسلیم سند ، مالکیت معارض ، اوقاف و …. وکالت در مطالبه وجه سفته و مطالبه وجه چک های حقوقی …. وکالت در دعاوی خانوادگی از جمله طلاق ” توافقی و یکطرفه ” مهریه ، ترک انفاق ” حقوقی و کیفری ” ، حضانت ، اجرت المثل ، تمکین ، استرداد جهیزیه و ….. و همچنین وکالت در امور کیفری و جرائم علیه اشخاص و اموال اعم از کلاهبرداری ، جعل ، سرقت ، افترا ، نشر اکاذیب ، مطالبه وجه چک های کیفری و ….. وکالت تخصصی در پرونده های بانکی ، شهرداری و جرائم پزشکی تنها بخشی از خدمات گروه وکلای عدلیه است .