تنظیم لوایح و پیگیری پرونده های مالیاتی

تنظیم تخصصی لوایح در قالب اعتراض به برگ تشخیص و آرا هیاتهای رسیدگی مالیاتی همچنین پیگیری پرونده های مربوطه توسط وکلای مجرب مطمئنا نتایج مناسب تری در بر خواهد داشت . گروه وکلای عدلیه آمادگی دارند علاوه بر تهیه لوایح و تنظیم مستندات لازم ، با پیگیری لازم تا حصول نتیجه مناسب در کنار شما باشند .