از غایب مفقودالاثر بیشتر بدانید

رفتن به جنگ ، سفر ، یا کار باعث میشود که گاهی رفتن پدر یک خانواده  برگشتی نداشته باشد ، اما برنگشتن به خانه اشکالات مختلفی دارد که یکی از انها بی اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام غایب مفقودالاثر شدن است . حال  تکلیف اموال و همسر و فرزندان یک غایب مفقودالاثر چیست ؟ دانستی های غایب مفقودالاثر را از ما بخواهید . با ما تماس بگیرید و از مشاوره های یک وکیل خوب استفاده کنید .