از فسخ نکاح بیشتر بدانید

عقد نکاح به دلیل ویژگی های خاصش با سایر عقود تفاوت های زیادی دارد . هر چند در این عقد هم در صورت بروز عواملی ، عقد فسخ خواهد شد اما نکاح به عنوان یک عقد محترم و متعالی به راحتی قابل فسخ نیست و تنها در موارد معدودی این حق به طرفین داده شده تا عقد را برهم بزنند . برای دانستن علل های فسخ نکاح از مشاوره های گروه وکلای عدلیه بهره مند شوید.